Pěvecký soubor Musica Priboriensis

Musica Priboriensis je smíšený vokálně-instrumentální studentský soubor, který v roce 2019 založila Mgr. et Mgr. art Blanka Hrubá. Vznikl ve spolupráci Masarykova gymnázia Příbor a Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě a je tvořen sólovými zpěváky a flétnovým kvartetem. V současné době se zaměřuje především na zpracování tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století.

Má za sebou řadu úspěšných koncertů, konaných při různých příležitostech. Účinkuje na adventních, vánočních a novoročních koncertech, koncertech duchovní hudby, Mezinárodním dni památek a sídel, jarních a velikonočních koncertech, na Noci kostelů.

mp

CENTRUM BYSTŘINA, z.ú.

Tento koncept rozvoje lokálních kulturních tradic propojený s osobnostním rozvojem, na nějž se Musica Priboriensis zaměřuje, tvoří jeden z pilířů aktivit, kterým se věnujeme v rámci činnosti Centra Bystřiny.

Centrum Bystřina, z.ú., vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka U342, je nezisková organizace, která se v rámci umění pěstování života zaměřuje na celostní přístup v péči o vyvážený životní styl, osobnostní kultivaci, podporu pohybových a hlasových aktivit a duchovní rozvoj.

mp

mp